Skip to main content

Categories

Wat is Biobased?

‘Biobased’ is de verzamelnaam voor grondstoffen uit biologische bronnen (zoals planten, algen, of micro-organismen) en materialen en producten die gemaakt zijn van grondstoffen( zoals bioplastics, biobrandstoffen en biobased bouwmaterialen.

De biobased beweging is van grote betekenis op onze reis naar een circulaire wereld. Het is namelijk een duurzaam, volhoudbaar en hernieuwbaar alternatief voor traditionele materialen uit de fossiele grond- en brandstoffen (zoals bijvoorbeeld benzine, beton en PVC)

Wanneer is iets biobased?

Je kunt iets als ‘biobased’ bestempelen wanneer het grotendeels bestaat uit grondstoffen uit de natuur (zoals hout, planten, algen of suikers, vezels of bijvoorbeeld eiwitten. De definitie voor ‘biobased’ is nog niet 100%: Een product kan deels biobased zijn, maar moet voor minimaal 70% hernieuwbaar zijn om biobased te mogen heten.

Soms is iets 100% biobased. Bijvoorbeeld stro zonder enige bewerking. Maar bij afwerken met een niet biobased product is het eind resultaat slechts deels biobased.

In alle gevallen is het doel van een biobased materiaal of product dat we minder afhankelijk worden van fossiele brand- en grondstoffen. (minder uitputting)

Wat is het verschil tussen ‘biobased’ en ‘biodegradable’?

‘Biobased’ verwijst naar de herkomst en/of samenstelling van een grondstof, materiaal of product. ‘Biodegradable’ (of: ‘biologisch afbreekbaar’) verwijst naar de zo genaamde end of life eigenschap van het materiaal: is het volledig afbreekbaar?

Bijvoorbeeld:

  • ‘Biobased isolatie” betekent dat het isolatiemateriaal (grotendeels) uit grondstoffen uit de natuur bestaat.
  • ‘Biodegradable isolatie’ betekent dat schimmels en bacteriën het isolatiemateriaal kunnen afbreken tot er uiteindelijk niets van over is. Het zegt echter niets over hoe snel dat gebeurt: dat kan van enkele maanden tot vele jaren zijn.

Is iets wat ‘biobased’ is ook automatisch ‘biodegradable’? Nee: bijvoorbeeld bioplastics kunnen wel recyclebaar zijn, maar bijvoorbeeld niet biologisch afbreekbaar. (dit geldt ook andersom)

Wat zijn biobased grondstoffen?

Veel biobased grondstoffen worden gewonnen uit hernieuwbare biologische bronnen. Voorbeelden van biobased grondstoffen zijn: plantaardige oliën (uit zaden of gewassen) suikers uit bijvoorbeeld Miscanthus of Mais en bieten en cellulose (vervezeling van planten stengels, houtpulp) Van die grondstoffen worden vervolgens materialen en producten gemaakt voor allerlei sectoren. Bijvoorbeeld de bouw en textielindustrie.

Wat is een biobased product?

  • Biobased bouwmaterialen (hout, vlas, hennep, stro, misacanthus, houtvezel etc.
  • Biobrandstoffen (uit plantaardige oliën, suikers en lignocellulose)
  • Biocosmetica (uit algen)
  • Biopapier (uit hennep en/of cellulose)
  • Bioplastics (uit plantaardige oliën en suikers)

Is biobased circulair?

Nee, ‘biobased’ is niet hetzelfde als ‘circulair’ Beide termen verwijzen naar 2 verschillende dingen. Je kunt over het algemeen wel zeggen dat biobased een middel is om uiteindelijk het doel te halen om tot een circulaire wereld te komen.

Wat is het verschil tussen ‘biobased’ en ‘circulair’?

‘Biobased’ verwijst naar de herkomst en/of samenstelling van een grondstof, materiaal of product. ‘Circulair’ verwijst naar een gesloten systeem waarin grondstoffen en materialen nooit afval worden, maar steeds gerecycled of hergebruikt worden. Daarbij maakt de oorsprong niet uit; iets wat circulair is, hoeft niet persé biobased te zijn. En omgekeerd is iets wat biobased is, niet persé circulair. Dat is pas het geval wanneer een biobased grondstof of materiaal opgenomen wordt in een circulair systeem.

Biobased toepassingen

Biobased grondstoffen, materialen en producten worden meer en meer toegepast. Zo ook in de bouw, wat al meer dan 30 jaar ons expertisegebied is.

Biobased bouwen

Biobased bouwen is van grote betekenis voor mens en natuur. Want het leefklimaat is veel gezonder in een biobased woning (ook is er in een biobased woning veel minder techniek nodig) Bij het bouwen is veel minder uitstoot en afval gemoeid.

Biobased materialen

Biobased materialen worden uit de natuur gewonnen en idealiter rechtstreeks toegepast. Bovendien zijn ze hernieuwbaar en vaak direct verbruik- of recyclebaar. 100% biobased kun je composteren.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.